Lapissa oli 8560 ty?-t?n-t? ty?n-ha-ki-jaa elo-kuus-sa


Elokuussa Lapissa oli 8560 ty?t?nt? ty?nhakijaa, k?y ilmi ty?- ja elinkeinoministeri?n ty?llisyyskatsauksesta.