L?n-si-Poh-jan so-siaa-li-p?i-vys-tys aiotaan yh-dis-t?? muuhun Lappiin ty?-m??-r?n tup-laan-nut-tua muu-ta-mas-sa vuo-des-sa

Suurin osa sosiaalip?ivystykselle tulevista teht?vist? koskee lapsia ja nuoria. P?ihteet ja huoltajuuskiistat n?kyv?t ilmoituksissa.

L?hde: Kemin kaupunki
L?hde: Kemin kaupunki
Kuva: Miila Kankaanranta

L?nsi-Pohjan seudullisen sosiaalip?ivystyksen teht?v?t ovat lis??ntyneet viime vuosina selv?sti. P?ivystyksellisten tapahtumien m??r? on karkeasti kaksinkertaistunut kuudessa vuodessa.

Virka-ajan ulkopuoliseen p?ivystykseen k?ytettyjen ty?tuntien tilastot paljastavat, ett? ty?m??r? on kasvanut etenkin viimeisen nelj?n vuoden aikana: vajaasta kuudestasadasta tunnista l?hes tuhanteen tuntiin vuodessa.