Woman Volley
WoVo haluaa tappiosumasta pudotuspeleihin – viime kauden erikoista - 24 tappiota 24 ottelusta - ei kaipaa kukaan

WoVo haluaa tap-piosu-mas-ta pu-do-tus-pe-lei-hin – viime kauden eri-kois-ta - 24 tap-pio-ta 24 ot-te-lus-ta - ei kaipaa kukaan

23.09.2019 18:47
Mari Jolanki on WoVon uusi puheenjohtaja

Mari Jolanki on WoVon uusi pu-heen-joh-ta-ja

19.09.2019 14:59
WoVolle voitto, kaksi tappiota ja s?ik?hdys etel?n turneelta

WoVolle voitto, kaksi tap-pio-ta ja s?i-k?h-dys etel?n tur-neel-ta

15.09.2019 16:51
Lapin Urheilugaala 2018: Terhi-Maria M?kikyr?

Lapin Ur-hei-lu-gaa-la 2018: Ter-hi-Ma-ria M?-ki-ky-r?

13.01.2019 13:41