Karhunpyynti
Riistakeskus: Karhunmets?stys it?isell? poronhoitoalueella on p??ttynyt –?kiinti?n kaikki 70 yksil?? on kaadettu

Riis-ta-kes-kus: Kar-hun-met-s?s-tys it?i-sel-l? po-ron-hoi-to-alueel-la on p??t-ty-nyt –?kiin-ti?n kaikki 70 yksil?? on kaa-det-tu

23.09.2019 22:21
Jo yli 60 karhua kaadettu poronhoitoalueella – kiinti? kymmenen el?int? pienempi kuin viime vuonna

Jo yli 60 karhua kaa-det-tu po-ron-hoi-to-alueel-la – kiinti? kym-me-nen el?int? pie-nem-pi kuin viime vuonna

12.09.2019 14:33